EPN ACC

EPN Analysis Coordination Centre


Together with the Warsaw University of Technology we we carry out work in the field of maintaining the European Terrestrial Reference System (ETRS89). The EPN Analysis Combination Centre combines weekly, daily and subdaily solutions delivered by the EPN Analysis Centres and generate combined EPN position solutions tied to the most recent ITRS realization.

This website gives information about the quality of the EUREF Permanent Network (EPN) solutions

CIBDG

Centrum Infrastruktury Badawczej Danych GNSS


Głównym założeniem CIBDG jest udostępnienie danych i produktów GNSS z obszaru Polski w celu prowadzenia badań z zakresu Nauk o Ziemi. Dane te mają kluczowe znaczenie we wszelkich zagadnieniach administracyjnych związanych z realizacją i utrzymaniem układu odniesienia oraz są wykorzystywane w długookresowych badaniachzjawisk geofizycznych.